Paris night cruise on the Seine

To enjoy Paris, take a tour.
Viator